Plan konferencji

20 maja (wtorek)

14.15 przywitanie uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Muzykologii

14.30-15.30 prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz Krakowscy muzykolodzy twarzą w twarz z melomanem. Spojrzenie historyczne

15.30-16.00 przerwa kawowa

sesja I 16.00-18.00

mgr Róża Różańska Prywatne życie Georga Frederica Handla (UJ)

Karol Rzepecki Zaginiona fantazja Jana Sebastiana Bacha (1685-1750) (KUL)

mgr Krzysztof Stefański Dyspozycja tekstu w „Missa Catholica" Heinricha Ignaza Franza Bibera. Próba rekonstrukcji (UAM)

mgr Alicja Ryczkowska Status muzyków środowisk dworskich Rzeczypospolitej w końcu XVI  i w XVII  wieku (UWr)

Justyna Rusnok Trzy rękopisy „Requiem in Es" Ludwika Maadera i ich analiza porównawcza jako przyczynek do problemu praktyki wykonawczej (UJ)

18.00-19.00 przerwa kawowa

19.00 Aleksandr Borodin II kwartet smyczkowy D-dur

21 maja (środa)

II sesja 9.30-11.30

Dominika Stopczańska Nowe brzmienia starej muzyki – działalność zespołu Oni Wytars (UAM)

Edyta Grzywaczewska „La buona figliuola" Carlo Goldoniego a „Czekina, albo cnotliwa panienka" Wojciecha Bogusławskiego (UW)

Ewa Bogula Polskie inspiracje w twórczości Josepha Woelfla na przykładzie „Koncertu fortepianowego G-dur" op. 20 nr 1  (UW)

Karol Furtak Opera „Fidelio" Ludwiga van Beethovena jako obraz wielkich idei kompozytora (KUL)

mgr Joanna Cywińska-Rusinek Nieznany wariant pierwszej części „Trois Morceaux poetiques pour Piano" Maurycego Moszkowskiego op. 42 (KUL)

11.30-12.00 przerwa kawowa

III sesja  12.00-13.45

Izabela Bartkowiak Co Censorinus usłyszał w kosmosie? (KUL)

Karolina Kolinek-Siechowicz Spotkanie z muzyczną personą – o ekspresji muzycznej jako analogii (UW)

mgr Marcin Krajewski Faktura utworu muzycznego. W poszukiwaniu adekwatnego ujęcia (UW)

Agnieszka Szwajgier Słuchać, aby słyszeć – elementy poznawczej psychologii muzyki (KUL)

14.00 Spacer „Muzyczne ścieżki Krakowa"

19.00 SPOTKANIE INTERGACYJNE

22 maja (czwartek)

IV sesja 10.00-11.30

Ewa Chamczyk „Apolkowi dobrze się udało, bo mu samo słońce sprzyjać się zdawało" – Apolinary Kątski jako cudowne dziecko (UW)

Krzysztof Domański „Ocalony od zapomnienia" – Carl Julius Adolph Hoffmann (1801-1842) – organizator życia muzycznego i kompozytor kolegiaty św. Krzyża w Opolu (UO)

mgr Agnieszka Sozańska „Słowiańska nuta" we wczesnej twórczości fortepianowej Aleksandra Skriabina (UWr)

Marta Rogalska Grotowski – Gardzienice – Węgajty. Antropologia teatru polskiego a recepcja muzyki ludowej (UW) 

11.30-12.00 przerwa kawowa

V sesja 12.00-13.45

Andżelika Jędrzejczyk Wpływ muzyki flamenco na twórczość baletową Manuela de Falli na podstawie „El amor brujo" i „El sombrero de tres picos" (UJ)

Beata Handzel Między tradycją a „nową tradycją" – Władysław Trebunia-Tutka (UJ)

Hanna Kiec Tradycyjny wyrób instrumentów muzycznych w regionie Sunda na zachodniej Jawie (UWr)

Anastasiya Niakrasava Kultura muzyczna w świadomości mniejszości polskiej na Grodzieńszczyźnie (Białoruś) (UW)

Ewa Oczkowska Kulturotwórcza rola jednostki w środowisku lokalnym, na przykładzie Stanisława Pożogi z Wąchocka (KUL)

13.45-16.00 przerwa obiadowa

VI sesja 16.00-17.30

mgr Łukasz Kaczmarek Analiza hermeneutyczna Lawrence'a Ferrary w odniesieniu do dzieła muzycznego na przykładzie „Koncertu wiolonczelowego Flaminis Aura" Tommiego Haglunda (KUL)

mgr Karolina Zalewska Folklor a muzyczny socrealizm. Wykorzystanie elementów polskiej muzyki ludowej w kantatach panegirycznych na przykładzie „Kantaty wrocławskiej" Kazimierza Wiłkomirskiego (UWr)

Karolina Szarysz „Samotna" (1931) w reżyserii Grigorija Kozincewa i Leonida Trauberga jako początek filmowej drogi twórczej Dymitra Szostakowicza (UJ)

Julia Okołowicz Mechanizmy symbolu i kontaminacji stylistycznej na podstawie ścieżki dźwiękowej do „Ewangelii wg św. Mateusza" Piera Paola Pasoliniego (UW)

17.30-18.00 przerwa kawowa

18.00 zwiedzanie Ośrodka Dokumentacji Życia i Twórczości I. J. Paderewskiego

23 maja (piątek)

VII sesja 9.00-10.45

Katarzyna Babulewicz Literatura staropolska jako inspiracja twórczości muzycznej w XX i początkach XXI wieku. Wybrane przykłady (UJ)

mgr Oskar Łapeta Recepcja twórczości Eugeniusza Morawskiego w prasie, publikacjach internetowych oraz w opiniach innych kompozytorów (UW)

mgr Kamila Staśko-Mazur Muzyka Władysława Szpilmana. Wybrane elementy warsztatu kompozytorskiego (UWr)

mgr Wioleta Muras W stronę brzmieniowego aspektu dzieła scenicznego na przykładzie sztuk teatralnych z muzyką Witolda Lutosławskiego (UWr)

10.45-11.00 przerwa kawowa

VIII sesja 11.00-12.30

mgr Agnieszka Lakner Medializacja opery – nowy sposób na przedłużenie życia gatunku w XXI wieku? (UJ)

Michał Jaczyński Muzyka soul – geneza, historia, uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz próba charakterystyki polskiej twórczości inspirowanej tym stylem (UJ)

Patryk Mamczur Narodziny rock & rolla. Muzyczne korzenie i społeczne tło przemian (UJ)

12.30-13.00 przerwa kawowa

13.00 dr Wojciech Marchwica Globalna kariera lokalnych kolęd