Herbatka z muzykologiem - prof. dr hab. Małgorzata Wożna Stankiewicz

Po dłużej przerwie Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ zaprasza na spotkanie z cyklu "Herbatka z muzykologiem". Tym razem naszym goście będzie prof. dr hab. Małgorzata Woźna - Stankiewicz.
 
"Herbatka z muzykologiem" to cykl spotkań mających na celu integracje studentów z pracownikami naukowymi naszego instytutu. Podczas spotkań przyszli muzykolodzy mają szanse dowiedzieć się jak rozpoczęła się przygoda z muzykologią naszych gości i posłuchać ciekawych opowieści niekoniecznie związanych ze światem akademickim.
 
Małgorzata Woźna-Stankiewicz, urodzona w Sosnowcu, gdzie zdała maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater (1966). Dyplom Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza uzyskała w Katowicach (1968). Studia w Krakowie na kierunku muzykologii UJ rozpoczęła w 1968 i ukończyła w marcu 1973, przedstawiając pracę Jan Kleczyński - pisarz, pedagog, kompozytor (wyd. 1976) i otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W roku 1977 odbyła jednosemestralny staż w Konserwatorium Paryskim w klasie analizy i kompozycji Oliviera Messiaena, w latach 1976-2009 uczestniczyła w letnich kursach i seminariach naukowych oraz wyjazdach stypendialnych do Włoch, Francji, Jugosławii, Czech, Słowacji i Ukrainy. Od roku akademickiego 1973/74 pracuje w Instytucie Muzykologii UJ, prowadząc w różnych latach zajęcia z zakresu historii muzyki okresu średniowiecza, klasycyzmu, muzyki XIX-XX wieku oraz psychologii, krytyki, teorii i estetyki muzycznej. W 1982 otrzymała stopień doktora na podstawie rozprawy Rytm Oliviera Messiaena; w 1999 opublikowała książkę Muzyka francuska w Polsce w II połowie XIX wieku. Analiza dokumentów jako podstawa źródłowa do badań nad recepcją, która stała się podstawą do uzyskania tytułu doktora habilitowanego. Od 1975 przedstawia referaty na licznych konferencjach naukowych m.in. w Weimarze, Reims, Bolonii, Wiedniu, Bratysławie, Bańskiej Bystrzycy, Kołomyi, Lwowie, Mińsku, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi i Krakowie. Od 1985 prowadzi seminarium magisterskie, a od 2004 także doktoranckie; w latach 2003-2007 poświęcone muzyce francuskiej i polsko-francuskim związkom muzycznym w XIX i XX wieku oraz krytyce i estetyce muzycznej w Polsce. Wykłady z historii estetyki muzycznej miała w latach 2001-2004 na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2003/04 także wykład monograficzny pt. "Muzyka francuska od H. Berlioza do E. Satie") oraz 2006/2007 w ramach Studiów podyplomowych z teorii muzyki na krakowskiej Akademii Muzycznej. Problematykę z zakresu dziejów myśli o muzyce i muzyki polskiej oraz francuskiej XIX-XX w. prezentowała w latach 1987-1996 w trakcie wykładów dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku UJ, natomiast od roku 1975 w ramach wykładów gościnnych w różnych placówkach naukowych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Bratysławie, Kijowie, Równem i Lwowie. Za książkę pt. Recepcja muzyki francuskiej w Polsce w II połowie XIX wieku w kontekście idei estetycznych epoki (2003) otrzymała w październiku 2004 Indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.