"Muzykolog nad Wełtawą" - wyjazd do Pragi

W dniach 19-21 maja Koło Naukowe gościło w Pradze. Głównym celem wyjazdu był udział w wydarzeniach zorganizowanych w Instytucie Historii Muzyki Uniwersytetu Karola, w ramach projektu Gorczycki antico e moderno – bierny w konferencji oraz czynny w sympozjum młodych muzykologów, na którym nasi studenci wygłosili trzy referaty. Konferencja była również okazją do nawiązania kontaktów z lokalnym środowiskiem muzykologicznym i zaprezentowania Kwartalnika Młodych Muzykologów UJ. Wizyta w praskich historyków muzyki nie była jednak jedynym celem wyjazdu. Wieczorem grupa udała się do Czeskiej Opery Narodowej na spektakl Z martwego domu Leoša Janáczka, zaś dnia następnego poznawała czeskie muzykalia w Clementinum oraz oglądała kolekcję instrumentów w Muzeum Muzyki. Uzupełnieniem programu było zwiedzanie miasta i poznawanie dziedzictwa historycznego zachowanego na jego terenie.

Wyjazd, zorganizowany przez Koło Naukowe, odbył się dzięki dotacjom przyznanym przez Dziekana Wydziału Historycznego UJ, Fundusz im. Jana Kochanowskiego, Fundację Studentów i Absolwentów UJ Bratniak oraz Samorząd Studentów UJ.

fot. Andżelika Jędrzejczyk/Julia Lorenc