Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ

Koło Naukowe Studentów Muzykologii to organizacja skupiająca studentów i doktorantów Instytutu Muzykologii UJ. Do jej głównych celów należą: budzenie zainteresowań muzykologicznych i muzycznych wśród studentów poprzez wymianę doświadczeń naukowych, rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi, promowanie Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, popularyzacja wiedzy muzykologicznej oraz przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych.
 
Historia działalności Koła Naukowego Studentów Muzykologii sięga lat 30. XX wieku. W jej zakres wpisuje się uczestnictwo w życiu muzycznym realizowane m.in. przez wyjazdy na festiwale (Warszawska Jesień, Praska Wiosna, Poznańska Wiosna, Jazz Jamboree), koncerty, warsztaty (m.in. warsztaty chorału gregoriańskiego w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej Pieśń Naszych Korzeni), organizacja rozmaitych wydarzeń muzycznych (I Studenckiego Festiwalu Muzyki Bluesowej Bluesroads, Dnia Romana Palestra), konferencji naukowych (m.in. Huculszczyzna - jej kultura i badacze, polsko-włoskiego Sympozjum Młodych Muzykologów, Opera wobec współczesności). Studenci niejednokrotnie angażowali się w rozmaite projekty, np. Stowarzyszenie Młodych Muzyków czy Towarzystwo Muzyki Dawnej. 
 
W 2009 roku Koło Naukowe Studentów Muzykologii zainicjowało cyklicznie odbywający się Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii, w którym krakowscy młodzi muzykolodzy regularnie biorą udział i prezentują swój dorobek naukowy. Do tradycji należy także organizacja spotkań muzycznych o różnorodnej tematyce, m.in. Salony Muzyczne (połączone z wykonywaniem muzyki przez studentów) czy Wieczory Operowe. Dużą sympatią cieszy się cykl spotkań Herbatka z muzykologiem, podczas których naszymi gośćmi byli: prof. dr hab. Piotr Poźniak, dr Jakub Kubieniec i Stanisław Hrabia. W 2013 roku zainicjowano cykl koncertów Wieczory u Pusłowskich, na których wystąpili m.in. Aleksandra Kuls oraz Przemysław Winnicki. Na przestrzeni lat Koło Naukowe Studentów Muzykologii współpracowało ze studentami Akademii Muzycznej przy redakcji czasopism VIVO i MODI oraz ze studentami z Sorbony i Kołem Naukowym Historyków przy realizacji innych projektów. W 2008 roku założono Kwartalnik Studentów Muzykologów, który stwarza możliwość „szlifowania pióra".
W przyszłości chcielibyśmy kontynuować dzieła rozpoczęte przez naszych poprzedników oraz, w miarę możliwości, rozszerzać naszą działalność przez organizację i udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych, organizowanie wycieczek i wyjazdów naukowych oraz badawczych, organizowanie spotkań, dyskusji i pokazów filmowych, prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych, współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi, spotkania i współpracę z organizacjami o podobnych celach oraz rozpowszechnianie informacji na temat działalności Koła w czasopismach studenckich, stronie internetowej Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Koła, a także za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook i innych mediów. 
 
Na dzień dzisiejszy Koło działa prężnie, co zawdzięczamy wspaniałej atmosferze panującej na Instytucie oraz wzajemnej pomocy i współpracy między studentami, a także dzięki wspaniałej kadrze, która nie tylko wspaniale wykonuje swoją pracę, ale też pomaga w rozwoju naszej działalności.