Nabór artykułów

Propozycje tekstów do numeru 45 (2/2020) przyjmujemy do 15 lutego 2020 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać poprzez Panel Redakcyjny Portalu Czasopism Naukowych.

Redakcja zapewnia bezpłatne tłumaczenie artykułów na język angielski.

Call for Papers

The deadline for paper proposals for volume 45 (2/2020) is 15th February 2020.

Papers should be submitted through Ejournals Editorial Panel.