Nabór artykułów

Propozycje tekstów do numeru 43 (4/2019) przyjmujemy do 31 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać poprzez Panel Redakcyjny Portalu Czasopism Naukowych.

Redakcja zapewnia bezpłatne tłumaczenie artykułu na język angielski.

Call for Papers

The deadline for paper proposals for volume 43 (4/2019) is 31st August 2019.

Papers should be submitted through Ejournals Editorial Panel.