Nabór artykułów

Propozycje tekstów do numeru 50 (3/2021) przyjmujemy do 31 maja 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami dla autorów.

Call for Papers

The deadline for paper proposals for volume 50 (3/2021) is 31st May 2021.

We kindly invite you to read the instructions for authors.