Nabór artykułów

Propozycje tekstów do numeru 44 (1/2020) przyjmujemy do 30 listopada 2019 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać poprzez Panel Redakcyjny Portalu Czasopism Naukowych.

Redakcja zapewnia bezpłatne tłumaczenie artykułu na język angielski.

Call for Papers

The deadline for paper proposals for volume 44 (1/2020) is 30th November 2019.

Papers should be submitted through Ejournals Editorial Panel.