Nabór artykułów

Propozycje tekstów do numeru 48 (1/2021) przyjmujemy do 30 listopada 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami dla autorów.

Call for Papers

The deadline for paper proposals for volume 48 (1/2021) is 30th November 2020.

We kindly invite you to read the instructions for authors.