Nabór artykułów

Propozycje tekstów do numeru 49 (2/2021) przyjmujemy do 28 lutego 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami dla autorów.

Call for Papers

The deadline for paper proposals for volume 49 (2/2021) is 28th February 2021.

We kindly invite you to read the instructions for authors.