Zespół redakcyjny

Komitet redakcyjny

Katarzyna Babulewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Jolanta Bujas – Zastępca redaktora naczelnego (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Zuzanna Daniec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Marek Dolewka – Redaktor naczelny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Andrzej Godek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Martina Hanáková (Masarykova univerzita, Brno, CZ)

Nana Katsia (Royal Birmingham Conservatoire, GB)

Gabriela Kawecka (Haute École de Musique de Lausanne, CH)

Bernadeta Klepacz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Adriana Kretkowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Kamil Poniatowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Martyna Rodzeń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Hubert Szczęśniak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Justyna Szczygieł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Simone Walters (University of Tasmania, AUS)

Thomas Wozonig (Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu, A)

Skład i łamanie

Agnieszka Bień


Emilia Wawryszuk

Korekta językowa

Adriana Kretkowska

Korekta tekstów anglojęzycznych

Jolanta Bujas

Kontakt

Adres mailowy: redakcja.kmm.uj@gmail.com

Instytut Muzykologii UJ

ul. Westerplatte 10

31–033 Kraków

Redaktorzy naczelni

Agnieszka Kołtun (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2008 – 2010)

Justyna Stabryn (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010 – 2013)

Marek Dolewka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2014 – obecnie)

Editorial Staff

Editorial Committee

Katarzyna Babulewicz (Jagiellonian University in Kraków)

Jolanta Bujas – Deputy Editor-in-Chief (Jagiellonian University in Kraków)

Zuzanna Daniec (Jagiellonian University in Kraków)

Marek Dolewka – Editor-in-Chief (Jagiellonian University in Kraków)

Andrzej Godek (Jagiellonian University in Kraków)

Martina Hanáková (Masaryk University, Brno, CZ)

Nana Katsia (Royal Birmingham Conservatoire, GB)

Gabriela Kawecka (Lausanne’s University of Music, CH)

Bernadeta Klepacz (Jagiellonian University in Kraków)

Adriana Kretkowska (Jagiellonian University in Kraków)

Kamil Poniatowski (Jagiellonian University in Kraków)

Martyna Rodzeń (Jagiellonian University in Kraków)

Hubert Szczęśniak (Jagiellonian University in Kraków)

Justyna Szczygieł (Jagiellonian University in Kraków)

Simone Walters (University of Tasmania, AUS)

Thomas Wozonig (University of Music and Performing Arts Graz, A)

Technical Editors

Agnieszka Bień

Emilia Wawryszuk

Polish Language Consultant

Adriana Kretkowska

English Language Consultant

Jolanta Bujas

Contact

E-mail address: redakcja.kmm.uj@gmail.com

Jagiellonian University Institute of Musicology

ul. Westerplatte 10

31–033 Kraków

Editors-in-Chief

Agnieszka Kołtun (Jagiellonian University in Kraków, 2008 – 2010)

Justyna Stabryn (Jagiellonian University in Kraków, 2010 – 2013)

Marek Dolewka (Jagiellonian University in Kraków, 2014 – )