Zespół redakcyjny

Komitet redakcyjny

Maria Broniec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Agnieszka Cabaj (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Zuzanna Daniec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Marek Dolewka – Redaktor naczelny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Martina Hanáková (Masarykova univerzita, Brno, CZ)

Nana Katsia (Royal Birmingham Conservatoire, GB)

Gabriela Kawecka (Haute École de Musique de Lausanne, CH)

Bernadeta Klepacz – Sekretarz redakcji (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Magdalena Krok (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Michał Osika (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Aleksandra Pierzga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Simone Walters (University of Tasmania, AUS)

Thomas Wozonig (Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu, A)

Skład i łamanie

Magdalena Krok

Michał Osika

Korekta językowa

Redakcja KMM UJ 

Korekta tekstów anglojęzycznych

Jolanta Bujas-Poniatowska

Kontakt

Adres mailowy: redakcja.kmm.uj@gmail.com

Instytut Muzykologii UJ

ul. Westerplatte 10

31–033 Kraków

Redaktorzy naczelni

mgr Agnieszka Kołtun (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2008 – 2010)

mgr Justyna Stabryn (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010 – 2013)

dr Marek Dolewka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2014 – obecnie)

Editorial Staff

Editorial Committee

Maria Broniec (Jagiellonian University in Kraków)

Agnieszka Cabaj (Jagiellonian University in Kraków)

Zuzanna Daniec (Jagiellonian University in Kraków)

Marek Dolewka, PhD – Editor-in-Chief (Jagiellonian University in Kraków)

Martina Hanáková (Masarykova univerzita, Brno, CZ)

Nana Katsia (Royal Birmingham Conservatoire, GB)

Gabriela Kawecka (Haute École de Musique de Lausanne, CH)

Bernadeta Klepacz – Editorial secretary (Jagiellonian University in Kraków)

Magdalena Krok (Jagiellonian University in Kraków)

Michał Osika (Jagiellonian University in Kraków)

Aleksandra Pierzga (Jagiellonian University in Kraków)

Simone Walters (University of Tasmania, AUS)

Thomas Wozonig (Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu, A)

Technical Editors

Magdalena Krok

Michał Osika

Polish Language Consultant

The KMM UJ editorial team

English Language Consultant

Jolanta Bujas-Poniatowska

Contact

E-mail address: redakcja.kmm.uj@gmail.com

Jagiellonian University Institute of Musicology

ul. Westerplatte 10

31–033 Kraków

Editors-in-Chief

Agnieszka Kołtun, MA (Jagiellonian University in Kraków, 2008 – 2010)

Justyna Stabryn, MA (Jagiellonian University in Kraków, 2010 – 2013)

Marek Dolewka, PhD (Jagiellonian University in Kraków, 2014 – )