Rada Naukowa | Advisory Board

» dr Vaclav Kapsa (Akademie věd České republiky)

» dr hab. Aleksandra Patalas, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Przebieg edukacji i pracy naukowej
 
od X 2000 - na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzykologii UJ, Zakładzie Muzyki Dawnej
II 1999 - uzyskała stopień doktora nauk o sztuce; Wydział Historyczny UJ
od X 1995 - na stanowisku asystenta w Katedrze Muzykologii UJ
I 1994-IX 1995 - na stanowisku starszego referenta technicznego w Katedrze Muzykologii UJ
X 1990-XII 1993 - doktorant na Wydziele Filozoficzno-Historycznym UJ
VI 1990 - uzyskała stopień magistra muzykologii; Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ
I 1988-IX 1990 - na stanowisku młodszego dokumentalisty w Katedrze Muzykologii UJ
X 1986-VI 1990 - studia w Katedrze Muzykologii UJ
X 1984-IX 1986 - studia w Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
IX 1983-VI 1984 - nauczyciel fortepianu w Szkole Muzycznej I st. w Elblągu
VI 1983 - dyplom pianisty w Szkole Muzycznej II st. w Elblągu
 
Zainteresowania naukowe 
 
Historia kultury muzycznej XVI-XVIII wieku; 
Polsko-włoskie i polsko-niemieckie kontakty muzyczne; 
Teoria muzyki XVII wieku 
Rozprzestrzenianie się repertuaru muzycznego w środowisku klasztornym i kościelnym; 
Katalogowanie nieznanych staropolskich źródeł muzycznych; 
Wydania źródłowo-krytyczne dzieł twórców związanych z Polską 
 
 
Inna działalność 
 
- od 2004 - vice-przewodnicząca Komitetu Naukowo-Redakcyjnego serii źródłowej Musica Claromontana 
- 2002 - współorganizator międzynarodowej konferencji muzykologicznej Early Music - Contexts and Ideas, Instytut Muzykologii UJ 
- X 1998-IX 2002 - koordynator programu wymiany studentów SOCREATES/ERASMUS w Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ 
- od III 1990 - członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej 

» prof. Matthias Theodor Vogt (Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen)

» dr hab. Piotr Wilk, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Piotr Wilk ukończył muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1995), tam również się doktoryzował (2001). Studia muzykologiczne pogłębiał w Royal Holloway University of London (1993), Uniwersytecie Ferraryjskim (1995), Uniwersytecie Rzymskim La sapienza (1997) i Uniwersytecie Bolońskim (1999). W roku 2002 był stypendystą American Academy in Rome, a w latach 2002-2004 stypendystą Uniwersytetu Padewskiego. Specjalizuje się w historii i teorii muzyki baroku ze szczególnym uwzględnieniem włoskiej muzyki instrumentalnej XVII i XVIII wieku. Za pracę doktorską Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech, jej forma i technika otrzymał w 2001 roku nagrodę ZKP im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. Należy do grona redaktorów naukowych Encyklopedii Muzycznej PWM.