Nabór artykułów

Propozycje tekstów do numeru 44 (1/2020) przyjmujemy do 30 listopada 2019 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać poprzez Panel Redakcyjny Portalu Czasopism Naukowych.

Redakcja zapewnia bezpłatne tłumaczenie artykułu na język angielski.