Nabór artykułów

Propozycje tekstów do numeru 43 (4/2019) przyjmujemy do 31 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać poprzez Panel Redakcyjny Portalu Czasopism Naukowych.

Redakcja zapewnia bezpłatne tłumaczenie artykułu na język angielski.