Zarząd Zarząd

Skład Zarządu

Przewodniczący: Ewa Kołacka, e-mail: kolacka.ewa@gmail.com
 
Zastępca przewodniczącego: Anna Dziurdzikowska, e-mail: 
 
Sekretarz: Jolanta Bujas, e-mail: jolanta.bujas@gmail.com

Opiekun naukowy Koła

dr Maciej Jochymczyk

Kontakt

kolonaukowe.muzykologia.uj@gmail.com