Dołącz do nas

Jak zostać członkiem Koła?

  1. Zapoznaj się ze Statutem Koła zamieszczonym na tej stronie (a przynajmniej z sekcjami "Cele Koła", "Członkostwo w Kole" oraz "Prawa i obowiązki Członka").

  2. Skontaktuj się z Zarządem, lub przyjdź na jedno ze spotkań Koła. Poinformuj o swojej chęci przystąpienia do Koła.

  3. Dokonaj własnoręcznego wpisu do Zeszytu Członków.

  4. Ciesz się z nabytego członkostwa. :)